Harmex ®  
stopka1
stopka2

SERWIS

Naszym Klientom zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, który oparty jest na szybkim   i   skutecznym   usuwaniu   problemów   związanych   z   brakiem   ciągłości   w   wytwarzaniu   lodów.   Dotyczy   to   zarówno zakupionego urządzenia, maszyny jak i spraw leżących po stronie użytkownika. Na terenie całego kraju mamy do dyspozycji wyspecjalizowanych serwisantów współpracujących z naszą firmą. Z chwilą zgłoszenia problemu zostają natychmiastowo skierowani do miejsca eksploatacji maszyny.
gwiazd1
gwiazd2
MASZYNY DO LODÓW
Harmex
HR